fbpx
R
E
C
I
C
L
A
R
E

COLECTARE ȘI RECICLARE DEȘEURI DE HÂRTIE

Colectare și reciclare deșeuri de hârtie

reciclare deșeuri de hârtie în scopul producției de izolații termice din fibre de celuloză

ISOGREEN vă invită să luați parte la un program care încurajează utilizarea responsabilă a resurselor, producția locală și folosirea resurselor românești. ISOGREEN România pune accent pe activitatea de colectare și reciclare finală a deșeurilor de hârtie, transformând, în urma unui proces de sortare atentă a tipurilor de fibră, deșeurile de hârtie în material termoziolant.

ISOGREEN România încheie contracte de colectare cu societăți care generează deșeuri de hârtie, pentru reciclarea lor finală, fiind autorizată de Ministerul Mediului, Agenția de Preotecție a Mediului Teleorman, ca reciclator final. Colectarea se face la sediul societății noastre din Turnu Măgurele, Sos. Alexandriei, Nr. 4 sau la sediul clientului. Colectarea de la sediul clientului se face în funcție de sortiment și cantitate, în urma unei comenzi de colectare.

ISOGREEN România reciclează peste 1.000 de tone de deșeuri de hârtie anual!

Importanța reciclării

O tonă de hârtie reciclată echivalează cu reciclarea unui ziar și două coli albe pe zi, timp de un an.

O tonă de hârtie reciclată echivalează cu 20 de copaci netăiați, 3.800 kwh, 32.000L de apa economisiți și 27 Kg de substanțe poluante neeliberate în atmosferă.

O tonă de hârtie reciclată eliberează aproximativ 2.5m3 din spațiul destinat depozitării deșeurilor. Pentru a produce 700 de pungi din hârtie este nevoie de un copac de 30 de ani.

Reciclarea unui Kg de hârtie ajută la evitarea emiterii a 900g de CO2 și metan. Hârtia reciclată este considerată cea în care 50%-75% din conținutul de fibră provine din hârtie veche/refolosibilă.

Reciclând numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume se poate acoperi aproximativ 75% din necesarul de hârtie nouă.

colectare deșeuri hârtie Turnu Măgurele, Alexandria, Slobozia, Călărași.
C
O
N
C
L
U
Z
I
E

În concluzie, de ce să reciclăm hârtie?